Global Healthcare Gateway®

Kärnan i Viatris

Vår unika operativa plattform är kärnan i Viatris verksamhet. Den har utformats för att förbättra tillgången till läkemedel och tjänster inom hela branschen så att vi kan nå fler patienter än någonsin.