Mamma, dotter och kvinnlig läkare.

Viatris vill hjälpa människor att vara så friska som möjligt oavsett var de befinner sig i livet.

Viatris

Norrsken
80 miljarder +
årlig doskapacitet
165+
länder och territorier
~38,000
kollegor över hela världen
~30,000
SKU:er
~50
tillverkningsplatser